Перейти до вмісту

(Розділ знаходиться в стадії доопрацювання у зв’язку із змінами назви навчального закладу)

ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ

1.Установчі документи
Статут Поліського національного університету
Положення ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”
Наказ про створення ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”
Наказ про перейменування закладу фахової передвищої освіти
2.Колегіальні органи
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Положення про адміністративно-господарську частину
Положення про методичну раду
Положення про приймальну комісію
Положення про апеляційну комісію
Положення про експертну комісію
Положення про циклову комісію
Положення про практичну підготовку здобувачів ФПВО
Положення про стипендіальну комісію коледжу
3.Структурні підрозділи
Положення про адміністративно-господарську частину
Положення про бухгалтерію
Положення про відділення коледжу
Положення про спортивну залу
Положення про методичний кабінет
Положення про бібліотеку
Положення про електронну читальну залу бібліотеки
Положення про користування студентськими гуртожитками
Положення про навчально-виробничі майстерні
Положення про їдальню
Положення про архівний підрозділ
Положення про архів
Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності
Положення про кадрову службу коледжу
Положення про підготовчі курси
Положення про сайт коледжу
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних педагогічних посад
Правила прийому на навчання до коледжу у 2023 році
Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку коледжу
Правила користування бібліотекою коледжу
Правила користування електронно читальною залою коледжу
4.Oрганізація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень коледжу
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Порядок проведення державної підсумкової атестації в коледжі
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про систему та критерії оцінювання знань здобувачів освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у коледжі
Положення про проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти про ДЕК
Положення про визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
Положення про порядок розроблення та реалізацію освітньо-професійних програм
Положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів (дисциплін) здобувачами освіти
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу
5.Організація виховного процесу
Положення про організацію виховної роботи коледжу
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Положення про роботу куратора навчальної групи у коледжі
Положення про роботу гуртків
Положення про музей “Iсторії коледжу”
Порядок реагування на доведені випадку булінгу (цькування)
Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку
Правила користування бібліотекою коледжу
Правила користування електронно читальною залою
6.Органи громадського самоврядування
Положення про збори трудового колективу
Положення про студентське самоврядування
Положення про батьківський комітет
Положення про тендерний комітет
Положення про комісію з трудових спорів
7.Iнші положення
Положення про атестацію педагогічних працівників коледжу
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в коледжі
Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників коледжу
Положення про порядок надання платних освітніх послуг та інших платних послуг
Положення про преміювання працівників коледжу 
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних педагогічних посад у коледжі
Положення про порядок призначення та виплати стипендій здобувачам освіти
Положення про надання матеріальної допомоги студентам коледжу та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській. спортивній та науковій діяльності
Положення по забезпеченню безпеки експлуатації програмного комплексу захисту захищеного з’єднання при роботі в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу у коледжі
Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян
Положення про академічну доброчесність
Правила внутрішнього розпорядку ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”
Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій