Перейти до вмісту

Циклові комісії викладачів

 Теоретична підготовка професійного молодшого бакалавра формує основу для активної творчої, професійної та соціальної діяльності, уміння самостійно добувати нові знання, контролювати зроблене у будівельних організаціях та їх підрозділах різних галузей народного господарства на посадах майстра та виконавця робіт, а також для роботи у проектних та конструкторських організаціях техніком-конструктором та техніком-дизайнером.
   Навчальний процес у коледжі здійснюється відповідно до навчальних планів, розроблених на основі освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів.
   Успішне засвоєння знань з усіх дисциплін навчального плану є запорукою надійної підготовки професійного молодшого бакалавра будівельного профілю не тільки для виконання професійно-технічних обов’язків, а й для здійснення організаторсько-керівних функцій, активної участі в громадській та політичній житті держави. Цей необхідний рівень підготовки техніка-будівельника, техніка-архітектора та техніка-дизайнера формується в процесі вивчення дисциплін навчального плану, палітра яких досить широка, але важливе місце в ній займає базова і спеціальна підготовка студентів, набуття ними навичок користування сучасною комп’ютерною технікою, виконання дипломних та курсових проектів. Для цього у коледжі створені всі необхідні умови.
   Викладачі об’єднані у чотирьох циклових методичних комісіях. Координація освітнього процесу та методичної роботи відбувається саме через засідання циклових комісій. Вони здійснюють організацію методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення та впровадження нових педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу для підготовки спеціалістів конкурентоспроможних на ринку праці. Пріоритетне завдання роботи викладачів циклових комісій – підвищення успішності студентів та покращення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Портфоліо викладачів циклових комісій та фото під час проведення занять

Циклова комісія №1 Загальноосвітньої та загальної підготовки

Склад циклової комісії:  Берегова В.П.(голова комісії), Мастерков В.О., Магера О.В.,  Назарова В.О.,  Єлісєєва О.В.,  Олійник Н.В., Каблов О.В.,  Коломієць Г.І.,  Невмержицька О.Л.,  П’ятківська Я.П., Білецька Т.С.


Викладач основ філософських знань та громадянського освіти Берегова В.П. веде заняття

Викладач української мови за професійним спрямуванням та зарубіжною літературою Єлісєєва О.В. веде заняття

Викладач української мови та літератури та історії Коломієць Г.І. веде заняття

Викладач математики та вищої математики Магера А.В. веде заняття

Викладач фізичного виховання Майстерків В.О. веде заняття

Викладач природничих наук П’ятківська Я.П. веде заняття

Викладач інформатики Каблов А.В. веде заняття

Викладач іноземної мови Назарова В.О. веде заняття

Викладач іноземної мови Олійник Н.В. веде заняття

Циклова комісія №2
Професійно-практичної підготовки спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
“Будівництво та експлуатація будівель і споруд”


Склад циклової комісії (зліва направо): Ксюковський В.Л., Прокопчук Л.В.(голова косісії), Лук’янчук Ю.В., Полюх В.М., Гончарук М.П., Хом’як М.С ., Дорош А.М., Рибіцька Г.В., Маєвська Г.П., Бондарчук Т.В.

Викладач дисциплін “Будівельні конструкції”, “Реконструкція будівель та споруд” Бондарчук Т.В. веде заняття

Викладач технічної механіки та основ розрахунку будівельних конструкцій Гончарук М.П. веде заняття

Викладач технології та організації будівельного виробництва Дорош А.М. веде заняття

Керівник дипломного проектування Ксюковський В.Л. консультує студентів

Викладач будівельної механіки та основ розрахунку будівельних конструкцій Лук’янчук Ю.В. веде заняття

Викладач будівельних конструкцій та основ екології Маєвська Г.П. веде заняття

Викладач дисципліни “Охорона праці” Полюх В.М. проводити заняття

Викладач креслення, основ систем автоматизованого проектування та комп’ютерного проектування Прокопчук Л.В. веде заняття

Викладач будівельних конструкцій, метрології та основ систем автоматизованого проектування Рибіцька Г.В. веде заняття

Викладач інженерного креслення Рудейчук Т.О. веде заняття

Циклова комісія №3
Професійно-практичної підготовки спеціальності 191 Архітектура та містобудування
“Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр”


Склад циклової комісії (зліва направо): Коваленко О.І., Розенфельд І.М., Кирилюк Л.П., Наумчук Н.В., Чепка Н.О.

Викладач економіки та ціноутворення Кирилюк Л.П. веде заняття


Викладач дисциплін «Конструкції будівель та споруд», «Макетування», «Типологія будівель та споруд» Наумчук Н.В. веде заняття

Викладач архітектурних дисциплін Розенфельд І.М. веде заняття

Викладач дисциплін «Архітектурне проектування» та «Креслення та основи нарисної геометрії» Чепка Н.А. веде заняття

Циклова комісія №4
Професійно-практичної підготовки спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія
“Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”


Склад циклової комісії (зліва направо): Лукаш Н.Б., Палій В.П., Янчук Т.П.(голова комісії), Підгородецький О.В., Заглада О.М., Березовська С.Л.

Викладач технології та організації оздоблювальних робіт та технології та організації будівельного виробництва Березовська С.Л. веде заняття

Викладач дисциплін «Геодезія» та «Захист Вітчизні» Заглада О.М. веде заняття

Викладач дисциплін «Технічна механіка» та «Основи підприємництва та управлінської діяльності» Лукаш Н.Б. веде заняття

Викладач дисциплін «Геодезія» та «Інженерне обладнання будівель» Палій В.П. веде заняття

Викладач дисциплін «Малюнок та основи кольорознавства» та «Кольоровий та просторовий дизайн» Підгородецький О.В. веде заняття

Викладач дисциплін «Будівельне матеріалознавство», «Основи дизайну» та «Реставрація будівель та споруд» Янчук Т.П. веде заняття