Перейти до вмісту

Робота зі стейкхолдерами

Стейкхолдери коледжу

Стейкхолдери ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”    це заінтересовані сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності коледжу, тобто певною мірою залежать від нього або можуть на нього впливати.
    
Зокрема, до стейкхолдерів коледжу належать:
´ органи державної влади та місцевого самоврядування,
´  роботодавці,
´ здобувачі фахової передвищої  освіти (студенти),
´ майбутні вступники та їх батьки (абітурієнти),
´ випускники коледжу,
´ педагогічні працівники,
´  навчально-допоміжний персонал коледжу.
     Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів
    Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості у Фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну Поліського університету, який здійснюється шляхом:
·        анкетування стейкхолдерів;
·        отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітньо – професійних  програм;
·        отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо нормативно-правових актів коледжу.  

Анкетування стейкхолдерівВивчення пропозицій внутрішніх стейкхолдерів (викладачів, студентів, співробітників коледжу) щодо покращення якості фахової передвищої освіти в коледжі здійснюється через: опитування, анкетування, дискусії, публічні виступи, скриньки для пропозицій, відкриті форуми з учасниками освітнього процесу.  Анкетування здобувачів фахової передвищої освіти відносно змісту та якості викладання освітніх програм проводиться анонімно відповідно представниками відділення будівництва та цивільної інженерії або відділення архітектури та містобудування.

Анкетування інших стейкхолдерів здійснюється з ідентифікацією респондентів, яка необхідна для коректної обробки результатів анкетування. 
´ Рекомендованими формами для проведення анкетування є:
         анкета для здобувачів фахової передвищої освіти;
         анкета для випускників коледжу;
         анкета для роботодавців;
         анкета моніторингового опитування здобувачів освіти (вивчення умов освітнього середовища у коледжі). 
        Отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітньо-професійних програм та нормативно-правових актів коледжу
У ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету” для проведення експертної оцінки якості освітньо-професійних  програм спеціальностей зовнішні стейкхолдери залучаються з підприємств та установ будівельної галузі, проєктних організацій, дизайнерських бюро, де застосовуються інновації в проєктувані будівель і споруд, технологіях виготовлення будівельних матеріалів та веденні будівельно-монтажних робіт, управлінні та економічній діяльності, та де студенти коледжу проходять виробничу практику.

Вплив стейкхолдерів на якість освітньо-професійних програм (ОПП) здійснюється через :
´  співпрацю з фаховими цикловими комісіями;
´  роботу в державних комісіях по захисту дипломних проєктів;
´ надання зауважень та пропозицій до Педагогічної ради коледжу щодо  відповідності ОПП нормативним документам з освіти та сучасних державних вимог у сфері будівництва.    

Вплив стейкхолдерів на забезпечення якості освітньої діяльності також здійснюється через:
´ участь в адміністративних структурах на рівні коледжу (Наглядова та Педагогічна ради коледжу, приймальна комісія, стипендіальна комісія, конференція трудового колективу, комісія з питань поселення в гуртожиток);
´ співпрацю з відділеннями Будівництва та цивільної інженерії і Архітектури та містобудування;
´ органи студентського самоврядування (студентську раду, академічні групи);
´ індивідуально.  
     Результати оприлюднення анкет та пропозицій
´ Контроль за дотриманням процедури проведення анкетувань здійснюється Комісією із забезпечення якості  освіти ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету” шляхом проведення внутрішнього аудиту результатів анкетувань та контрольним проведенням вибіркового анкетування представником уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі здобувачів фахової передвищої освіти  та викладачів. 
´ За результатами опрацювання анкет формується аналітична довідка, яка  містить:
´  статистичні данні (наприклад, кількість здобувачів за групами, курсами, відділеннями),
´ висновки та рекомендації для прийняття рішення з метою усунення недоліків.