Перейти до вмісту

Основні дати в історії  коледжу

1945р.  26 вересня – рішенням ЦК КП(б) України і постановою РНК за №1557 створено Житомирський технікум сільськогосподарського будівництва. Технікум розташовується в будинку №12 по вулиці Велика Бердичівська (раніше вулиця Карла Маркса).
1946р.  25 лютого – технікум розташовується за новою адресою по вулиці Київській (раніше вулиця Леніна), будинок №7. розпочалися заняття з підготовки фахівців за спеціальностями: “Сільськогосподарський будівельник” і “Технологія виробництва будівельних матеріалів і будівельних деталей”.
1958р.  – Технікум закривається, а будівельне відділення переводиться до Житомирського технікуму механічної обробки деревини, де у 1962 році було припинено підготовку будівельників.
1967р.  – Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1967 року №679-Р і наказом Міністерства сільського будівництва УРСР від 13 липня 1967року №142 технікум поновлює роботу в приміщенні школи майстрів сільського будівництва вул. М.Грушевського, 17 (раніше вулиця Котовського) і розпочинає підготовку спеціалістів за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.
1971р.  – Побудовано головний навчально-адміністративний корпус технікуму на 960 студентських місць.
1971р.  – Розпочато підготовку техніків-архітекторів за спеціальністю “Архітектура”.
1972р.  – Побудовані будівля складу та стрілецький тир.
1974р.  – Відкрито відділення з заочного формою навчання.
1979р.  – Уведено в експлуатацію гуртожиток №2 на 291 місце.
1979р.  – Реконструйовано гуртожиток №1 на 150 місць.
1979р.  – Технікум розпочав підготовку техніків – будівельників за спеціальністю “Сільськогосподарське та цивільне будівництво”.
1986р.  – Побудовані гаражі на 3 автомобілі.
1987р.  – Уведено в дію навчально-лабораторний корпус №2 на 960 студентських місць.
1988р.  – Реконструйовано навчально-виробничі майстерні.
1989р.  – Добудований вестибюль до навчально – адміністративного корпусу.
1989р.  – Технікум розпочав підготовку техніків – будівельників за спеціальністю “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”.
1990р.  – Створена навчально-матеріальна база для комп’ютеризації навчального процесу.
1990р.  – Проведена реконструкція медпункту та створена база для занять художньою самодіяльністю.
1990р.  – Створено кабінет-музей українознавства.
1990р.  – Побудовано спортивний майданчик.
1991р.  – Побудовано їдальню на 155 місць.
1991р.  – Проведено реконструкцію скверу та прилеглої до технікуму території по вулиці Степана Бандери (колишня Чапаєва).
1992р.  – Реконструйована котельня по вул. Степана Бандери, 4а (колишня Чапаєва).
1992р.  – Розпочата підготовка юристів за спеціальністю “Правознавство”.
1992р.  – Реконструйовані складські будівлі технікуму.
1993р.  – Створено кабінет технічних засобів навчання, лабораторію будівельних матеріалів, тренажерний комплекс .
1994р.  – Технікуму надано статус вищого навчального закладу і видана державна ліцензія на право освітянської діяльності за першим рівнем акредитації.
1994р.  – Розпочата підготовка фахівців за спеціалізацією “Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж і споруд”.
1995р.  – Створено музеї історії технікуму та реконструйовано музей бойової Слави.
1997р.  – Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 технікум реорганізовано і підпорядковано Державній агроекологічній академії України (тепер Поліський національний університет).
1997р.  – Побудована будівля для санітарно-технічного обслуговування систем і обліку теплопостачання.
1997р.  – Рішенням Державної акредитаційної комісії України технікум визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти першого рівня.
2000р.  – На базі навчальних майстерень розпочато масовий випуск столярних виробів для потреб технікуму і ДАЕУ.
2000р.  – Технікум увійшов у навчально – виробничий комплекс “Будівельник” Київського національного університету будівництва і архітектури.
2000р.  – Відновлена підготовка техніків-архітекторів. Рішенням ДАК Міносвіти України технікуму видана ліцензія на право підготовки молодших спеціалістів з спеціальності “Архітектура будівель і споруд “ з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб.
2000р.  – Видано книгу про технікум „Будівельний технікум в Житомирі. Сторінки історії.”
2001р.  – Розпочата підготовка молодших спеціалістів за спеціалізацією „Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю” на денному відділенні та за спеціальністю „Будівництво газових та водоканалізаційних мереж і споруд” – на заочному.
2002р.  – Розпочата підготовка техніків-будівельників за скороченим терміном навчання (випускники профтехучилищ).
2005р.  – Реконструкція музею історії технікуму та бойової Слави.
2005р.  – Вийшло друком друге, доповнене та перероблене видання книги про навчальний заклад “Будівельний технікум в Житомирі. Сторінки історії”.
2008р.  – Технікум здобуває статус коледжу Житомирського національного агроекологічного університету.
2010р.  – У коледжі відкрито спеціальність “Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”.
2011р.  – Відкрито спеціальність “Зелене будівництво та садово-паркове господарство”.
2011р.  – Розпочато роботу підготовчих курсів для вступу громадян України до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
2015р.  – Коледж підпорядковується Міністерству освіти і науки України.
2019р.  – Побудована котельня з постачання теплової енергії та гарячої води шляхом спалення органічних відходів деревини.
2020р. – Коледж набув статус закладу фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем з підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: «Архітектура та містобудування»: «Архітектурне проєктування та внутрішній інтер’єр»; «Будівництво та цивільна інженерія»: «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».
2020р. – Наказом МОН України від 12 травня 2020 року,   № 618 коледж перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету».
2020р.  – Акредитація освітньо-професійної програми спеціальності “Архітектурне проєктування та внутрішній інтер’єр”.