Перейти до вмісту

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання


Дистанційне навчання – форма організації і реалізації освітнього процесу,
за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію
принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не
передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли
учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої
навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних
навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).
Для забезпечення дистанційного навчання, необхідні веб-ресурси
навчальних дисциплін (програм), які можуть містити:
– методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання
завдань, особливостей контролю тощо;
– документи планування навчального процесу (навчальні програми,
навчально-тематичні плани, розклади занять);
– відео- та аудіозаписи уроків, лабораторних, практичних занять тощо;
– мультимедійні матеріали;
– термінологічні словники;
– практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
– віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх
виконання;
– віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх
використання;
– пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування
із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
– ігрові інтерактивні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх
використання;
– електронні бібліотеки чи посилання на них;
– бібліографії;
– дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної
дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
– інші ресурси навчального призначення.

Інструменти спілкування у дистанційному навчанні

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує
передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах
(програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У
системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування
викладача й студента, а також студентів між собою.
Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й студентів у
дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі.
Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення,
стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією.
Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру.
Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої
групи студентів над проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з
метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленогодля даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма
учасниками навчального процесу (веб-конференція).
Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб
оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів:
текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат.
Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення
іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. В освітніх цілях за
необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна
можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для
дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.
Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона
проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення
відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення
програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і
розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із
сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах»,
коли студенти і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття
рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Викладач
і студенти можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати
лекцію наочним матеріалом.
Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію
належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу
можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один
студент чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті
свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим
студентам прочитати і прокоментувати розміщений матеріал.
Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи
відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Викладач має
можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати
результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.
Сервіс ZOOM.US – дозволяє безкоштовно використовувати для проведення
онлайн-занять. Його можливості:
• спільне використання екрану;
• проведення інтегративних вебінарів;
• робота з Google-диском, Dropbox і Box;
• групові чати для обміну текстом, зображеннями, аудіо і т. д.;
• відеозапис віртуальних зустрічів.
Відео рекомендації за посиланням
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=ocbM_PWYtek&fbclid=IwAR06C9
jLAtqWlyw3Loih_mDU_fQBAvZP4cfYydb2NuLtBgekdUrbXgJYFBg&app=desktop
Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати,
обговорення тем, завдань, проблем, інформації. Наприклад, Facebook можна
використовувати для отримання завдань студентами, проведення консультацій,
взаємообміну довідковою інформацією, проходження тестів та іншим шляхом
організації спільноти.
Розкривати нову тему, давати нові знання, провокувати думки можна також,

використовуючи:
– тематичний контент Youtube (тематичне відео, короткі ролики, фільмиекранізації, освітні канали тощо);
– інфографіку;
– аудіо-книги або підкасти, інтерв’ю з цікавими людьми;
– youtube-канали викладачів-предметників;
– блоги вчителів (викладачів)-предметників (за категоріями) та ін.
Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння
студентами навичок самостійної освітньої роботи, на формування у них ключових
компетентностей.
Для організації дистанційного та індивідуального навчання в закладах
освіти можна також використовувати наступні веб-технології та програмні
засоби.
1. Платформа Moodle – безкоштовна платформа з широкими можливостями
кастомізації. Встановлюється тільки на свій сервер. Є безліч плагінів для
розширення функціоналу. Вимагає навичок web-розробки для адміністрування.
2. Платформа Google Classroom – це інструмент, що пов’язує Google Docs,
Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти
оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування зі студентами в
режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання. Завдяки платформі
Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання,
дистанційне навчання.
3. Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну
мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися викладачам та студентам.
4. Платформа LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє
створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних
завдань з різних предметних галузей для використанням і на заняттях, і
позанавчальний час. Крім того, Learningapps.org надає можливість дистанційного
навчання кожному викладачу, адже дозволяє створити набір класів у власному
акаунті, ввести дані про студентів, їх профілі, задати пароль для входу та викладати
вправи для виконання.
5. Платформа Learning.ua – містить онлайн тести, інтерактивні завдання з
математики, української мови.
6. Платформа Stepik – безкоштовна освітня платформа та конструктор
відкритих онлайн-курсів та уроків.
7. Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи студентів та
викладача.
Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам в
організації дистанційного навчання
Студія онлайн – освіти Educational Era https://www.ed-era.com/
iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7
навчання: онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими
репетиторами Києва, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки .
Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн курси України і світу із різних
предметів та різноманітних напрямків для вчителів та учнів

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка http://urok.ippo.kubg.edu.ua/
Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, укр. мова, історія
України, фізика, географія, біологія) https://www.ed-era.com/books/
Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на
телефонах) http://kmmedia.com.ua/books/
Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг для
школи http://ukrprog.com/
Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН епідручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та
інше) http://rozumniki.net/
Нова школа – навчальні диски для школярів (каталог ресурсів всіх
предметів) http://novashkola.com.ua/
Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/