Перейти до вмісту

Виховна робота у ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”

    Світ змінився і змінилися діти, сьогодення вимагає нових підходів до молодої людини, яке вимагає від сьогоднішнього педагога доброї освідомості у багатьох напрямках та потребує зміни вся система виховної роботи.
    Головна мета виховання  студентської молоді у коледжі – це формування особистості, яка буде вирішувати в суспільстві державні, виробничі, соціально-економічні та інші проблеми. Педагогічний колектив здійснює виховну роботу в навчальному закладі так, щоб забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним, щоб молода людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомила реалії сучасного світу, була здатна жити та діяти в цьому світі, нести частку від відповідальності за нього.
  Виховна робота в коледжі базується на засадах демократизму, використання потенціалу студентського самоврядування та спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до логічного мислення, самоаналізу, досягнення поставлених цілей. Саме такою школою лідерів для студентів-активістів є органи студентського самоврядування та профспілкова організація студентів.

Засідання студентської ради коледжу

Основним напрямом виховної роботи є  громадянське виховання . Під час зайняття, а також у позааудиторній роботі педагоги ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями та рисами характеру, світоглядом та способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства.

Перша лекція на тему: “Моя Україна! Ти мати єдина на всі покоління й віки” за участю активу студентської ради коледжу

Патріотичне виховання  продовжується і у повсякденній роботі. Коледж має власну символіку –  герб . Це виховує у молоді почуття гордості за свій заклад освіти.

Герб Будівельного коледжу (до поч.2020р.)                                                                                Герб студради коледжу

 В колективі ведеться серйозна робота з формування високої мовної культури, оволодінню українською мовою. Викладання ведеться українською мовою, загальні заходи в коледжі проводяться тільки рідною мовою, бібліотека комплектується підручниками українською мовою. Проводяться вечори, літературні читання, конкурси, які проводять щорічно на базі коледжу: Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та інші, які підкреслюють, що патріотизм є однією з найпотужніших сил кожної людини, суспільства в цілому. Проводяться декади української мови, присвячені Дню рідної мови, Шевченківські дні, конкурси читців, стінних газет.  Студенти відвідують музеї, відбуваються зустрічі з письменниками та поетами.

Початок урочистого заходу “75 років досвіду, традицій зростання”


 Тематичний вечір, присвячений 120- річчю українського поета, перекладача та політичного діяча Максима Тадейовича Рильського

Вечір до 150-річчя Лесі Українки. Тетралізована мініатюра до твору “Лісова пісня”

Флешмоб “Світ без війни”

Флешмоб “Ми за мир!”

Акція до Дня української вишиванки

Правова освіта є важливим аспектом виховання громадянина. Саме недостатня правова освіченість і культура є одним з чинників збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних молоддю. Це розуміють викладачі коледжу, і тому правове виховання і профілактика правопорушень є важливим напрямом роботи колективу. В системі превентивного виховання профілактична та правоосвітня робота є рівнозначними.


Зустріч з представниками Управління Державної служби України з  надзвичайних  ситуацій у Житомирській області

Завершення курсів для студентів ЗВО міста в ”Школі Місцевого Самоврядування”, проєкт Житомирської міської ради

Трудове виховання – це важливий аспект виховання майбутнього фахівця, позитивного ставлення до праці як єдиного засобу забезпечення гідного існування і морального задоволення, викладачі залучають студентів до суспільно корисної праці у різних її формах: упорядкування прилеглої території, виготовлення обладнання, чергування по коледжу тощо. Проводяться лекції та бесіди, починаючи з першого місяця навчання: “Наші випускники – наша гордість!”, “Моя професія”, “Твоє робоче місце”, “Якості молодшого спеціаліста на сучасному етапі”; любов до обраної майбутньої спеціальності пробуджують екскурсії на відповідні будівельні підприємства та Міжнародні виставки з архітектури, будівництва та дизайну (м. Київ).

Екскурсії на міжнародну виставку з будівництва та архітектури (м.Київ)

Конкурс “Кращий за професією” зі спеціальності “Муляр”.

Екскурсія на сучасне підприємство «Обербетон Україна»


На базі коледжу активно працює гурток «Матеріалознавство та дизайн»

Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у студентської молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на найкращих надбаннях цивілізації, педагогічний колектив прагне виробити у студентів естетичну активність, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.


Конкурс «Весняна Королева»

КВК серед студентів та викладачів коледжу

Творчий конкурс “Софіївські зорі ”

   Студенти мають можливість займатися в гуртках організованих в коледжі, а також бути залученими до свят, що відбуваються в Поліському національному  університеті.

Керівник гуртка “Паперовий світ ”  демонструє кращі роботи студентів

     Метою напрямку “Формування здорового способу життя” є забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі. Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну має гарні традиції – проводити щороку великі спортивні свята “Дні здоров’я”, “Козацькі забави”. В коледжі функціонують щоденні спортивні секції з ігрових видів спорту, студенти мають можливість займатися в секціях, які працюють при університеті, брати участь у спартакіадах ЖНАЕУ. Збірні команди коледжу постійно беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів на першість області, Житомира, України. Поряд із студентами Поліського університету студенти коледжу брали участь в благодійній акції “Пробіг заради життя”, в пробігу, присвяченого Дню Космонавтики та першого польоту людини в Космос, в міських змаганнях «Космічний марафон».

Забіг до 55-ї річниці першого польоту людини в космос

Спортивне свято. Виступ команди коледжу з Workout

       Надзвичайно вагомою ділянкою роботи є  екологічне виховання  студентів ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”.
       Студенти коледжу вже з першого курсу прилучаються до визнання собі частиною природи, відчувають почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну та загальнолюдську цінність. Під час вивчення дисципліни “Основи екології”, а також заходах, що проводяться до Дня Матері-Землі, до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи, виставках газет, екскурсіях у студентів розвивається творча активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховується любов до рідної природи.


Акція «Зробимо Україну чистою»