ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ

Положення ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету
Ліцензії на проведення освітньої діяльності
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Структура та органи управління коледжу
Овітньо-професійні програми для підготовки фахового молодшого бакалавра
Кадровий склад коледжу згідно з ліцензійними умовами відповідною освітньою програмою
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у коледжі
Наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення
Матеріально-технічне забезпечення коледжу
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Результати моніторингу якості освіт

Річний звіт про діяльність коледжу за 2022-2023 навчальний рік 
Звіт в.о. директора Ксюковського В.Л. за 2022 рік
Звіт в.о. директора коледжу Палія В.П. за 2023 рік
Правила прийому до ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету”
Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Вартість навчання у 2024 році ВСП ФКБАД Поліського університету
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Правила поведінки здобувача освіти в коледжі
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у коледжі
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у коледжі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Бюджет ВСП “Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну національного університету” у 2024 році
Кошторис коледжу
Звіт про рух грошових  коштів  за 2023 рік
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
План роботи методичного кабінету на 2023-2024 навчальний рік
План роботи педагогічної ради на 2023-2024 навчальний рік
Протокол результату вибору електронних підручників для загальноосвітніх дисциплін 2023 рік
Протокол результату вибору електронних підручників для загальноосвітніх дисциплін 2024 рік
Протокол результату вибору електронних версій підручників травень 2024 року

Інші документи коледжу:
Наказ про встановлення вартості проживання мешканців у гуртожитках коледжу
Список працівників коледжу
Колективний договір коледжу
Штатна чисельність працівників 
Штатний розпис на поточний рік
Відомості про нерухоме державне майно станом на 01.01.2022р.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Алгоритм дій керівника освітнього закладу при отриманні інформації анонімного повідомлення терористичного характеру
Інші Положення коледжу

Інформація про запобігання випадків булінгу (цькування) у коледжі
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у коледжі
Порядок реагування на доведені випадки булінгу у коледжі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) у коледжі

Бухгалтерські звітності
Надходження та використання коштів, отримаших за іншими джерелами за 2023 рік
Звіт про фінансові результати за 2023 рік
Звіт про власний капітал за 2023 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2024р.
Звіт про заборгованість спеціальний фонд на 01.01.2024р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2023 рік
Звіт за фінансово-господарську діяльність за 2023 рік
Помісячний план використання бюджетних коштів на 2023 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік